Het project

Stichting aPULSO steunt het Gastfamilie Project “Mujeres de Balgüe”, waarmee 10 vrouwen een eigen inkomen verdienen.

Tien vrouwen in het dorp Balgüe op het eiland Ometepe in Nicaragua zijn gestart met hun gastfamilie project “Mujeres de Balgüe”. aPULSO steunt de vrouwen.

Zeven vrouwen verlenen onderdak aan toeristen: Marcelina, Georgina, Martha, Anita, Esneyda, Amanda en Ileana. Isabel heeft een eethuis, Rosa maakt sieraden en souvenirs van zaden en pitten, Helen beheert de groentetuin en 2 vrouwen worden taaldocent aan de nog op te richten kleine Spaanse taalschool. De vrouwen verdienen hiermee een eigen inkomen, zij zijn vastbesloten om hun doel te bereiken. En het hele dorp profiteert ervan, het is een Community Based Tourism Project.

De vrouwen doen het zelf, als zij het gereedschap dat zij nodig hebben in handen krijgen. En daarvoor zet aPULSO zich in!

 

Waarvoor zet aPulso zich in?

Voor een beroepsopleiding en aanvullende cursussen.

Zo leren de vrouwen hun kleine onderneming leiden en toeristen een goede service bieden. En zij leren hun cooperatie besturen. 2. De vrouwen ontvangen een microkrediet voor het inrichten van de kamers voor toeristen en donaties om hun huizen aan te passen, zodat zij voldoen aan de wensen van toeristen.

aPULSO begeleidt de vrouwen.

Dit zijn de gereedschappen waarmee de vrouwen voor zichzelf en voor hun gezinnen een goede toekomst kunnen organiseren!

 

 

Wat doet aPULSO  hiervoor?

Wij organiseren een beroepsopleiding

De voorloper van aPULSO, Mundico, heeft subsidie aangevraagd bij en gekregen van Hivos, voor een 3 jarige beroepsopleiding door opleidingsinstituut Entre Volcanes op Ometepe. ​Entre Volcanes leidt al 20 jaar vrouwengroepen op en heeft met succes een ander ​gastfamilie project voor vrouwen begeleid. De opleiding is 2011 begonnen.

Wij bieden aanvullende cursussen:

aPULSO organiseert en financiert een computercursus, een cursus Engels, ​kookworkshops en kortdurende stages bij toerisme bedrijven.

De vrouwen ontvangen een microkrediet en donaties

aPULSO zorgt ervoor dat het geld dat nodig is, er komt. Hiervoor benaderen wij fondsen ​en werven wij donateurs en wij organiseren benefietacties en presentaties over het ​project. Iedere vrouw krijgt een microkrediet van € 200 en donaties. De afspraken met ​vaklieden maken de vrouwen en aPULSO  samen en de lage salariskosten betalen de ​vrouwen zelf, daardoor blijft het hún project. ​Wij richten in 2015 een kleine Spaanse taalschool op, 2 vrouwen worden opgeleid tot docent. ​De deelnemers aan de cursus Spaans kunnen overnachten bij de gastfamilies.

aPULSO begeleidt de vrouwen

Vrijwilligster Sandra Murmans van aPULSO heeft de vrouwen een half jaar intensief ​begeleid op Ometepe om ze een goede start te geven en om een vertrouwensband met  onze stichting op te ​bouwen. Projectleider Wilma van Beek gaat ieder jaar 3 weken naar Ometepe om de vrouwen bij ​te staan en om samen met de vrouwen acties te ondernemen, om de voortgang te​waarborgen. In de tijd tussen twee werkbezoeken  mailt Wilma  met de vrouwen.  ​Geleidelijk ​nemen zij steeds meer de regie van het project over. aPULSO begeleidt ze totdat het niet meer nodig is, dan trekken wij ons terug.

 

De vrouwen zijn héél goed op weg, maar ze zijn er nog niet. En …….aPULSO kan het niet alleen!

HELP MEE